Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veiligheid en handhaving

De belangrijkste bescherming van de rechtsstaat bestaat uit een onafhankelijk, onpartijdig en effectief stelsel van veiligheid, handhaving, opsporing en vervolging, ingebed in onbetwistbare grondrechten. Voortdurende alertheid, onderhoud en actie zijn nodig om deze te beschermen.

Veiligheid is de mate van afwezigheid van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen gevaarlijke situaties. Bewoners moeten zich veilig voelen van dreiging, agressie of geweld van anderen in de wijk en in hun woning. De maatregelen die door de gemeente moeten worden genomen moeten zowel preventief als structureel zijn. De maatregelen moeten gepaard gaan met goede voorlichting aan bewoners en bedrijven. Verder moeten instellingen, bewonersgroepen en anderen worden betrokken in het waarborgen van de veiligheid in Zoetermeer. Samen kunnen we zorgen voor een veilige stad.

Maatregelen moeten zowel preventief als structureel zijn