Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Participatie en sociaal beleid

Bij het tot stand komen van beleid vinden we participatie van betrokkenen heel belangrijk. Dit leidt tot een breed draagvlak en het maximaal benutten van kennis en ervaring. De gemeente moet een actieve rol vervullen bij het stimuleren, ondersteunen en begeleiden van deze participatie.

Sociaal beleid richt zich op de samenleving met daarbij extra aandacht voor de sociaal zwakkeren. De gemeente heeft tot taak de krachten van instellingen die zich bezighouden met dit beleid te bundelen en hun activiteiten te stimuleren en te ondersteunen.

Participatie is belangrijk