Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs, kunst en cultuur

Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei en van groot belang voor welvaart en welzijn. D66 wil het aanbod van onderwijs vergroten, het onderwijs verbeteren en beter afstemmen op de arbeidsmarkt. Van het onderwijsaanbod moet een leven lang gebruik kunnen worden gemaakt, zodat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. Cultuur is een inspiratiebron voor iedereen, geen “hobby” of luxegoed voor enkelen. Kunst, cultuur en erfgoed kunnen verbinden en onderscheiden. Ze helpen een samenleving om voortdurend op zichzelf te reflecteren. Wij vinden een sterke culturele en creatieve sector een essentiële voorwaarde voor een open, zich ontwikkelende en verbonden samenleving. Cultuur heeft daarnaast ook economische waarde. Een bloeiende culturele sector is een reden om ergens te willen wonen en maakt ons land op die manier aantrekkelijk voor talenten en bedrijven.

Onderwijs is de sleutel tot succes