Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Infrastructuur en ruimtelijke ordening

Mobiliteit speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Ieder plek in Zoetermeer moet per vervoermiddel snel kunnen worden bereikt. De infrastructuur in de vorm van wegen, bruggen, verkeerspleinen, fiets- en voetpaden in en rondom Zoetermeer moet daarop worden aangepast.

Ruimte is in Nederland niet vanzelfsprekend. Ons land is een van de meest dichtbevolkte ter wereld. Ruimte is in Nederland dus per definitie schaars. Tegelijkertijd heeft iedereen ruimte nodig, nu en in de toekomst. Ruimte voor ons zelf om te wonen, ruimte voor onze kinderen om te spelen, ruimte om te bouwen en verbouwen, ruimte om onze economie te laten groeien en ruimte om de natuur haar gang te kunnen laten gaan. De spanning tussen ruimte als essentiële voorwaarde om te leven en te groeien en ruimte als schaars goed vraagt om scherpe en duurzame politieke keuzes op het terrein van ruimtelijke ordening. D66 kiest voor ruimte voor iedereen, niet alleen voor hen die haar nu bezitten. Wij willen de beschikbare ruimte beter benutten door deze duurzaam in te richten en te gebruiken. Concreet betekent dit het vergaand hervormen van de woningmarkt, het optimaal benutten van ontwikkelingen als ‘krimp van de bevolking’ en duurzaam investeren.

Ruimte voor iedereen, niet alleen voor hen die haar nu bezitten