Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Gemeentelijke bestuurszaken

De samenleving in Zoetermeer is multicultureel en divers. De dienstverlening moet daarop zijn gericht. Dienstverlening moet centraal toegespitst zijn op de klant, waarbij gebruik wordt gemaakt van digitale communicatie middelen. D66 pleit voor een klein en effectief gemeentelijk bestuur dat slagvaardig is en zo dicht mogelijk bij mensen is georganiseerd. Ook moet de transparant zijn voor de burger.

Met nabuurgemeenten is het beter samen te werken dan elkaar tegen te werken. Gemeenschappelijke belangen kunnen beter op elkaar worden afgestemd. Op velerlei gebied kan daarbij gebruik worden gemaakt van elkaars kennis en expertise.

Gezonde financiën is het hart voor een duurzaam gemeentelijk beleid en goed voor onze samenleving. Het vinden van een goede balans tussen inkomsten en uitgaven is van belang om een optimale uitvoering te kunnen geven aan beleidsplannen. Dit kan betekenen dat er gesnoeid wordt in de uitgaven en/of geboord wordt in de beschikbare inkomstenbronnen. Bij het zoeken naar besparingen in de eigen organisatie moeten de kerntaken van de gemeente niet uit het oog worden verloren.

een klein en effectief gemeentelijk bestuur