Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaamheid, natuur en groen

Het streven naar duurzaamheid richt zich op het voorzien in de behoeften van de huidige generaties, zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen. We houden rekening met de schaarste van hulpbronnen en de begrensde opnamecapaciteit van de atmosfeer. Mens en milieu moeten worden gerespecteerd en de omgeving niet nodeloos belast. Het groen in de wijken en buurten en de natuur in de directe omgeving zijn heel belangrijk voor het woon– en leefgenot. Het groen moet behouden blijven en waar mogelijk worden uitgebreid. Biodiversiteit van de natuur moeten worden nagestreefd. Het dierenwelzijn willen we bevorderen en dierenmishandeling streng aanpakken.

Mens en milieu moeten worden gerespecteerd