Steun ons en help Nederland vooruit

Ziekenhuiszorg

D66 Zoetermeer wil:

1. D66 Zoetermeer heeft mede geijverd/gepleit voor het behoud van de basisziekenhuiszorg en spoedeisende hulp in samenwerking met de huisartsenpost voor Zoetermeer, als voorportaal voor de vele specialismen in de regio en ten behoeve van de werkgelegenheid en het voorzieningenniveau in een vergrijzend en gezinsrijk Zoetermeer.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018