Steun ons en help Nederland vooruit

Werk

D66 Zoetermeer wil:

1. Waar nodig uitkeringsgerechtigden ondersteunen bij het vinden van een baan. (Laten) aanbieden volwasseneducatie, taallessen Nederlands, trainingen zelfredzaamheid, schuldhulpverlening, vacaturebanken en andere diensten van arbeidsbemiddelings– en ontwikkelingsinstanties en maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties.

2. Werkzoekenden zijn het meest gebaat bij een traject op maat met speciale aandacht voor jeugdwerkloosheid en werkzoekenden van 45 jaar en ouder.

3. Werkgevers in Zoetermeer stimuleren om mensen zonder baan tegen minimale risico’s tijdelijk in dienst te nemen, bijvoorbeeld  in een stage of in een tijdelijk proefcontract. Extra ondersteuning aanbieden aan werkzoekenden door gebruik van methoden als job–dating sessies en proef–werkweken.

4. Om mensen aan het werk te krijgen, prefereren wij de aanpak waarbij mensen zich vrijwillig voor elkaar inzetten, werkervaring op doen met vrijwilligerswerk en hierdoor niet alleen anderen maar ook zichzelf helpen bij  het vinden van een betaalde baan (de zogenaamde Piëzo–aanpak). Wij vinden dat de gemeente de inzet van relatief dure projectbureaus voor arbeidsbemiddeling kritisch dient te bekijken voor wat betreft de toegevoegde waarde bij het verhogen van arbeidsparticipatie.

5. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven bevorderen, zodat reeds in Zoetermeer gevestigde bedrijven met een regionale of landelijke uitstraling, zoals Siemens en de vele ICT – bedrijven, die thans reële werkgelegenheid verschaffen, zich hier blijven vestigen. Dat kan door direct lokale faciliteiten te bieden en/of indirect via netwerken. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat stimuleert ook startende ondernemingen en bedrijven die zich hier nog willen gaan vestigen.

6. Goed vestigingsklimaat voor ondernemingen met duurzaam productieproces. Bij bedrijvendesk op gemeentehuis speciale inspanning hiervoor. Speciale stimulering van méér werkgelegenheid gericht op duurzame ontwikkelingen, door toegankelijkheid van gemeente, van faciliteiten en door voorlichting.

7. Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlogen en conflicten. De bestaande stedenband met de Chinese stad Xiamen levert vruchtbare contacten op voor de bedrijven en de Zoetermeerse organisaties. De gemeente ondersteunt deze stedenband. Dit kan door Chinese organisaties hier te ontvangen en waar nodig contacten voor bedrijven en organisaties in Xiamen te leggen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018