Steun ons en help Nederland vooruit

Openbaar vervoer

D66 Zoetermeer wil:

1. Voor de bushaltes de overeenkomst met de huidige marktpartij aanpassen of een overeenkomst met een nieuwe dienstverlener afsluiten, met als doel minder frequente slooppartijen door toepassing van “hufterproof” materiaal voor bushokjes. Verder door de HTM meer aandacht laten geven aan schonere liften en trappen bij Randstadrail haltes.

2. Het openbaar vervoer bereikbaar en aantrekkelijk houden. Bij aanbestedingen focus richten op de frequentie en enkele belangrijk geachte stopplaatsen.

3. De huidige frequentie van de Randstadrail (naar Den Haag) en de Zoro–buslijn (naar Rotterdam) behouden, de dienstregeling voorts door de HTM uit laten breiden naar één voertuig per half uur op vrijdagnacht en zaterdagnacht tot 5 uur ’s nachts.

4. Naar en van het VanTuyllpark een OV mogelijkheid, die in ieder geval goed aansluit bij de trainings– en wedstrijdtijden van de sporters (atletiek, honkbal, hockey, tennis, handbal). Dat kan door er een busverbinding te realiseren, maar beter nog door de geplande verlenging van de RandstadRail lijn Oosterheem naar de volgende halte na Javalaan te realiseren: halte Van Tuyllpark. Deze halte ligt nog vóór de beoogde halte bij BleiZo. Door halte Van Tuyllpark worden de huidige vrijetijdscomplexen in en rond het Kwadrant en het industrieterrein Prisma beter ontsloten en de RandstadRail–lijn verder “verrijkt”.

5. D66 vindt het belangrijk  dat station Bleizo wordt gerealiseerd. Dit station betekent een belangrijke verbetering van het Openbaar Vervoer in Zoetermeer en daarmee ook voor de bereikbaarheid van Haaglanden. Het zorgt er bovendien voor dat het gebied Bleizo op een hoogwaardige manier in de komende jaren kan worden bebouwd. De Randstadraillijn vanuit Oosterheem via het eerste nieuwe station Van Tuyllpark doortrekken naar het nieuwe station Bleizo. Door halte Bleizo krijgen de bewoners van Oosterheem direct toegang tot de NS–treinverbinding tussen Den Haag en Utrecht, worden eventueel toekomstige faciliteiten op het terrein van Bleizo goed ontsloten, ontstaat een goede doorverbinding naar de Mandelabrug via de NS–treinverbinding en wordt de RandstadRail–lijn verder “verrijkt”. Voor de verlenging kan gebruik gemaakt worden van de subsidie die het Bereikbaarheidsoffensief Randstad hiervoor heeft verstrekt. Eventueel kan Randstadrail worden doorgetrokken naar de Mandelabrug, dat verdere “verrijking” van deze lijn geeft, en tevens de kans vergroot op een InterCity station.

6. De wijk Noordhove heeft nog geen eigen station op Randstadrail waarmee de loopafstanden sterk zijn te bekorten. Dit station blijven promoten bij Haaglanden.

7. Dankzij een D66 motie (vogeltjesmotie) zet de gemeente zich actief in op het terugdringen van verkeerslawaai, onder meer door het toepassen van stil asfalt, geluidsschermen, gevelisolatie en snelheidsremmers. Dit beleid moet worden voortgezet. Lawaai van vaak snel rijdende en opgevoerde scooters en brommers en van auto’s terugdringen, onder andere door meer controle in de stad. Overlast van Randstadrail in bochten en bij viaducten in de stad reduceren. Voortzetten plaatsen geluidsschermen langs doorgaande wegen in de stad.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018