Steun ons en help Nederland vooruit

Uitgaansgeweld en ander geweld

D66 Zoetermeer wil:

1. Structureel veiligheidsoverleg tussen politie, bijzonder opsporingsambtenaren (boa´s), uitbaters en eigenaren van horeca gelegenheden, overige ondernemers, buurtpreventie en Wijk en Agent Samen (WAS) voortzetten. Gemeente voert de regie op de algehele veiligheidsaanpak, maar D66 Zoetermeer vindt dat inwoners en bedrijven ook verantwoordelijkheid hebben en wil hen stimuleren om ook hun steentje bij te dragen. Door het gezamenlijk nemen van verantwoordelijkheid wordt het veiligheidsgevoel vergroot. Voorbeelden zijn eerder genoemde WAS en verder het Keurmerk Veilig Wonen en De Meerbloem (veilig ondernemen).

2. Ook het Veilig Stappen beleid voortzetten, dat in samenwerking met horeca gestalte krijgt. Gemeenten zijn sinds kort verantwoordelijk voor toezicht op de Drank– en Horecawet, incl. toezicht op leeftijdsgrens van 18 jaar. Extra capaciteit is nodig om die nieuwe taak goed uit te voeren.

3. Geweldsmisbruik (fysiek/psychisch/sociaal/seksueel) tegengegaan. Veel geweld vindt achter gesloten deuren plaats. Om dit geweld op te sporen helpt meer samenwerking tussen scholen, zorginstellingen, politie en andere organisaties.

4. Oog hebben voor gevoelens van ontevredenheid en angst onder burgers en daar zo mogelijk adequaat op reageren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018