Steun ons en help Nederland vooruit

Stadsforum

D66 steunt de alternatieve plannen van museum en bibliotheek voluit. Museum en bibliotheek zijn beide belangrijk voor de cultuur en de bruis in de stad: hun toekomst moet geborgd zijn. De democraten willen deze  plannen betalen met een deel van het geld dat structureel in de begroting is uitgetrokken voor het stadsforum. Daarnaast is de financiële situatie van diverse gesubsidieerde culturele instellingen zorgwekkend. Het plan van het stadsforum wordt daartoe wat D66 betreft niet verder ontwikkeld. Hiermee kunnen bibliotheek en museum verder werken aan hun toekomst:
  • De Bibliotheek ziet mogelijkheden voor samenwerking met andere maatschappelijke organisaties in een verbouwde bibliotheek op de huidige plek. Het wordt een centrum met “Lezen, Informeren en Beleven”. Als centraal ontmoetingspunt wordt de bibliotheek een trekpleister in de stad.
  • Het Stadsmuseum gaat samenwerken met de stedelijke musea van Den Haag en Rotterdam en richt zich op de moderne stadscultuur. Hiermee kan een breder en kwalitatief hoogwaardiger aanbod geleverd worden.  De expositieruimte van het museum moet daartoe worden vergroot.

Ook met deze plannen versterken Bibliotheek en Stadsmuseum de Culturele As. De Culturele As vormt met bruggetjes over de Dobbeplas de wandelverbinding tussen Stadshart en Dorpsstraat. De gemeenteraad heeft ingestemd met de aanleg van de Culturele As en deze verbinding zal nog dit jaar worden gerealiseerd. In het oorspronkelijke plan van het stadsforum werken museum en bibliotheek samen, en zorgen voor bruis op de culturele as. In het D66 verkiezingsprogramma staat dat een pas op de plaats gemaakt moet worden met het plan voor het Stadsforum, gezien de grote investeringen en gezien de financiële onzekerheid van de gemeente.  De komende tijd komt de volledige financiële zekerheid er niet en is de financiële situatie van diverse gesubsidieerde culturele instellingen zorgwekkend. Ook is er onvoldoende maatschappelijk draagvlak voor het  Stadsforum. D66 wil daarom nu de plannen van het Stadsforum stopzetten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018