Steun ons en help Nederland vooruit

Sociaal beleid

D66 Zoetermeer wil:

1. Extra aandacht en middelen voor mensen die het financieel krapper hebben of anderszins een achterstand hebben. De gemeente richt zich op het versterken van de inwoners, zodat zij actief mee kunnen doen in de samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft eind 2012 besloten dat de gemeenten vrij zijn om zelf weer de inkomensgrenzen voor minimapassen vast te stellen. D66 Zoetermeer wil de norm van 110% van de bijstandsnorm verruimen naar een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.

2. De grote  financiële rol van de gemeente bij het stimuleren van sociale samenhang staat onder druk. Burgers, het maatschappelijk middenveld en commerciële partijen zullen hier een belangrijkere rol in moeten gaan vervullen.

3. Subsidiebeleid en doelstellingen tegen het licht houden. Meer samenwerking tussen diverse organisaties en terugdringen van overlappingen. Dit draagt bij aan efficiënt beheer middelen.

4. Integratie bezien wij vanuit een sociaalliberale visie. Dat betekent enerzijds de vrijheid van anderen koesteren: niemand uitsluiten, andere meningen en andere culturele achtergronden leren kennen en proberen te begrijpen in plaats van deze te veroordelen. Anderzijds betekent het dat het niet per sé de rol van de gemeente is om voor inburgering te zorgen. Cursussen met betrekking tot inburgering en integratie vanuit de gemeente zijn ook relatief duur. Wij willen dat vrijwilligers samenwerken om mensen uit hun buurt of wijk te betrekken bij het organiseren en uitvoeren van kleinschalige en laagdrempelige activiteiten, cursussen en projecten: integratie en inburgering vinden dan op een natuurlijke wijze plaats.

5. Vrijwilligerswerk in de diverse buurten en wijken nog meer ondersteunen: met één website, één telefoonnummer en één receptie, zodat zowel actieve vrijwilligers als (potentiële) klanten het vrijwilligerswerk en buurtprojecten makkelijk kunnen vinden. Voor de werving van vrijwilligers geschiedt dit al door het VIP Zoetermeer. Hier bedoelen we een Vrijwilligers Activiteiten Netwerk (VAN), bestaande uit een pool van deskundigen. Het sociaal cultureel werk kan op termijn vanuit het VAN ondersteund worden, als dat goed blijkt te werken.

6. De huidige invulling van stedenband met Jinotega in Nicaragua en Nitra in Slowakije heroverwegen. Burgers kunnen vanuit eigen initiatief en in samenwerking met organisaties en het maatschappelijk middenveld zelf activiteiten ontplooien, maar daar hoort geen gemeentelijke verdubbeling of andere gemeentelijke financiering bij.

7. Zoetermeerpas handhaven. Speciale aandacht voor kinderen in armoede situatie.

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018