Steun ons en help Nederland vooruit

Regionale samenwerking

D66 Zoetermeer wil:

1. Bij samenwerking met andere gemeenten, organisaties  en instanties is het belangrijk rekening te houden met een zorgvuldige afweging van de privacy. Ook hecht D66 aan het waarborgen van informatie, transparantie, democratie.

2. Méér samenwerking met (buur)gemeenten en die met Pijnacker–Nootdorp intensiveren. De onderlinge samenwerking met Pijnacker–Nootdorp bevalt beide gemeenten thans goed en dat is uiteindelijk het criterium waar het om draait.

3. Waar dat kan én voor Zoetermeer gunstig is, gebruik maken van mogelijkheden van het samenwerkingsverband Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). In deze Randstad–Zuid–metropool spelen voor Zoetermeer de aspecten vervoer, economische samenwerking en leefbaarheid (wonen, groen en recreëren) een belangrijke rol. Voor het overige vanuit Zoetermeer niet investeren in overleggen over andere aspecten.

4. Voor extra bezuinigingen zien we aantal mogelijkheden in samenwerkingsverbanden:

a. Voor gemeentelijke administratie afdelingen samenwerken in gemeenschappelijke centra, zogenaamde ‘shared service centers’. Dit is efficiënter door de vaak gelijksoortige werkwijzen,

b. Voor efficiëntere werkwijze op beleidsniveau nauwere samenwerking onderzoeken met omliggende gemeenten. Allereerst met gemeenten waar we al nauw mee samenwerken, zoals Pijnacker–Nootdorp en Lansingerland. Want ook bij de beleidsvorming zijn veel werkwijzen grotendeels gelijk, zowel in het wettelijk verplichte gemeentelijke beleid als in het beleidsvrije deel,

c. Méér samenwerking met andere instanties en organisaties dan gemeentes verkennen, daarbij uiteraard wel vertrouwelijk omgaan met informatie en integriteit waarborgen. Dit kan eventueel ook door shared service centers te gebruiken,

d. De wijkpost in elke wijk behouden, maar daarvoor vanwege de kosten en de integratie van dienstverlening gebruik gaan maken van multifunctionele gebouwen (die op diverse manieren en tijdstippen worden benut).

5. In samenwerkingsverbanden waar de gemeente Zoetermeer in zit, zoals Haaglanden en metropool Randstad–Zuid, vertegenwoordigers in dat orgaan partijstandpunten laten innemen. Want het laten prevaleren van het gevoelde (eigen)belang van Zoetermeer leidt niet altijd tot optimale uitkomsten en besluitvorming.

6. Streven naar samenwerking tussen gemeenten op basis van transparante overeenkomsten, in plaats van bureaucratische gemeenschappelijke regelingen en bovengemeentelijke/regionale samenwerkingsverbanden. Een eventuele herindeling of fusie kan op termijn wenselijk blijken, maar dient minstens te voldoen aan aantal criteria, zoals (1) herkenbaarheid, (2) transparantie, (3) democratische controle, (4) politiek dualisme en (5) financiën voldoende gewaarborgd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018