Steun ons en help Nederland vooruit

Regeldruk

D66 Zoetermeer wil:

13. Minder regeldruk voor bedrijven, organisaties, verenigingen, stichtingen en inwoners, dat past bij een sociaalliberale blik op de samenleving.

14. Ingezette traject van vermindering regeldruk en vermindering administratieve lasten continueren en versterken op basis van twee principes: meer vertrouwen en dienstbare overheid.

15. Op een ieder gerichte controles vooraf vervangen door steekproefsgewijze controles achteraf.

16. Minder gedetailleerde regels.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018