Steun ons en help Nederland vooruit

Preventie

D66 Zoetermeer wil:

1. Iedere inwoner, ondernemer en bezoeker van onze stad moet zich veilig kunnen voelen. Het verhogen van het veiligheidsgevoel heeft prioriteit.

2. Preventieve maatregelen die veiligheidsgevoel voor inwoners, winkeliers, overige ondernemers en bezoekers verhogen, in samenspraak met betrokken toezichthouders. Betere inrichting publieke ruimtes. Cameratoezicht (handhaven/uitbreiden) kan, maar alleen als de privacy is gewaarborgd en voor bepaalde tijd. Burgernet blijven stimuleren. Op basis van resultaten evalueren wat succesvol blijkt en veiligheidsbeleid daarop aanpassen.

3. Doorgaan met het geven van goede voorlichting over inbraakpreventie en het Keurmerk Veilig Wonen. Op voorlichtingsavonden in de buurten en wijken kunnen door politie begeleidde en daartoe opgeleide ex–gedetineerden aan inwoners concreet laten zien hoe makkelijk inbreken bij hen in de buurt en de wijk soms is.

4. We pleiten er verder voor om te experimenteren met vandalisme budgetten voor de jeugd. De jeugd in de wijk mag dan bepalen wat er met het geld gebeurt. Als er echter iets kapot wordt gemaakt, gaan de kosten van de reparatie van het budget af.

5. De aanpak van aangemelde enge plekken werkt kwalitatief wel goed, doch het budget is te beperkt van omvang om alle gevallen te kunnen behandelen en dient te worden verhoogd. Ten behoeve van veiligheidszaken samenwerking tussen corporaties, scholen, winkeliers en gemeente stimuleren.

6. Op middelbare scholen wordt soms al extra aandacht besteed aan het tegengaan van loverboy  praktijken. Voorlichting door voormalige slachtoffers kan daarbij extra zinvol zijn.

7. Discriminatie en pesten moeten worden bestreden. D66 Zoetermeer wil goede voorlichting op scholen over de diversiteit en culturen van mensen, alsmede de gevolgen van discriminatie en pesten. Wellicht kunnen vrijwilligers en/of slachtoffers hier een rol in vervullen.

8. Verloedering omgeving tegengaan, om risico op overlast en asociaal gedrag te verminderen. Straten ook voldoende laten vegen en schoonhouden. Doorgaan met de buurtschouwen. Betrokkenheid inwoners is daarbij van toegevoegde waarde mits terugkoppeling en continuïteit gewaarborgd is. Succesvolle projecten, zoals Wijk en Agent Samen (WAS), in alle wijken uitrollen.

9. Jongerenwerk, jongeren ontmoetingsplekken (JOP’s), doe normaal contracten en vandalisme budgetten om de veiligheid ook positief te stimuleren in plaats van alleen te straffen. Inzet van wijkpreventieteam om jeugdoverlast te voorkomen blijkt ook zinvol te zijn. Initiatieven en voostellen van jongeren die betrekking hebben op deze voorzieningen dienen door de gemeente overwogen te worden. Initiatieven dienen eerder beloont te worden dan te worden afgestraft.

10. Leegstand en gedwongen prostitutie kunnen bijdragen aan onveiligheid en criminaliteit. Dit daarom bestrijden, in overleg met corporaties en/of bewoners.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018