Steun ons en help Nederland vooruit

Preventie

D66 Zoetermeer wil:

1. D66 Zoetermeer vindt dat burgers een eigen verantwoordelijkheid hebben bij een gezonde levensstijl (preventie), gezond ouder worden en het voorkomen van ziekten. Meer voorlichting over goede voeding, bewegen en sport kan hier wel aan bijdragen. Dit uitvoeren in samenwerking met GGD, scholen en centra voor jeugd en gezin (Meerpunt). Elke euro die geïnvesteerd wordt in preventie kan gezondheidswinst en kostenbesparingen opleveren. Samenwerken en afstemmen met verschillende organisaties is daarbij cruciaal.

2. Regelmatig bewegen blijven bevorderen in samenwerking  met scholen, welzijnsorganisaties, sportverenigingen et cetera.

3. Scholen nog meer stimuleren om gezonde voeding te verstrekken en goede voorlichting te geven over roken, drugs en alcohol.

4. Lokaal steentje bijdragen aan ontmoedigen van roken, bijvoorbeeld door strakkere afspraken met  uitbaters en met scholen.

5. Striktere handhaving rookverbod door als gemeente specifieke controle verzoeken aan de Voedsel en Waren Autoriteit te doen, zodat inspecteurs langs gaan bij gelegenheden waar overtredingen worden vermoed of geconstateerd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018