Steun ons en help Nederland vooruit

Participatie in buurten en in de leefbare omgeving

D66 Zoetermeer wil dat:

1. Buurt– en vrijwilligersorganisaties zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk zijn en waar nodig financieel ondersteunen. Hun activiteiten faciliteren door het beschikbaar stellen van specifieke budgets voor scholing en ontplooiing.

2. Actieve bijdrage van burgers aan de leefbaarheid van de buurt en aan vrijwilligersorganisaties stimuleren; dit zorgt voor draagvlak en dat de voorzieningen beter worden beheerd en onderhouden.

3. Participatie moet zich niet alleen richten op de eigen voordeur, achtertuin, balkon of alleen in Zoetermeer, er moet ook ruimer worden gekeken naar andere buurten, wijken en randgemeenten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018