Steun ons en help Nederland vooruit

Openbare ruimte

D66 Zoetermeer wil:

1. Ontwikkelen nieuwe bedrijfsterreinen is op dit moment niet voor de hand liggend. Voor huidige bedrijfsterreinen nagaan of revitalisering en eventueel gedeeltelijke sloop nodig is ten behoeve van aantrekkelijkheid voor bedrijven en organisaties.

2. Meer mobiel groen inzetten, zoals op Stadhuisplein: verrijdbaar en met zitbankje eromheen.

3. Meer kleinere speelplekken dicht in de buurt van gezinnen creëren. Keuze van speeltoestellen en specifieke inrichting in nauw overleg met omwonende bewoners.

4. Bij vervanging straatmeubilair inzetten op onderhouds– en inspectievrij materiaal, “hufterproof”. Laat de buurt participeren bij keuze uit diverse mogelijkheden/modellen.

5. Het relatief spaarzame historisch erfgoed in Zoetermeer, zoals de Voorweg en in het Dorp, beschermen. Hierbij gaat het om beeldbepalende stadsgezichten en het historische karakter van Zoetermeerse straten, gebouwen en lanen. Dit historisch karakter in woord en beeld laten uitdragen naar de schoolgaande jeugd door gastlessen, kleine excursies en tentoonstellingen gekoppeld aan digitale presentaties.

6. Zoetermeer is een nog jonge stad. Veel blokkendozen kenmerken nog de visuele beleving van de openbare ruimte. Niet alleen vanuit de begintijd van de opbouw van de stad, maar ook een aantal recente gebouwen neigen (weer) teveel naar strakke, saaie vormen. Bijvoorbeeld in Oosterheem en recent in Palenstein. Via het beeldkwaliteitsplan en de stadsbouwmeester dient er meer aandacht te komen voor interessantere afwerkingen van beeldbepalende grotere gebouwen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018