Steun ons en help Nederland vooruit

Ondernemen

D66 Zoetermeer wil:

1. D66 Zoetermeer streeft naar behoud en uitbreiding van werkgelegenheid. Met name willen we graag nieuwe banen aantrekken op het gebied van duurzaamheid, innovatie en ICT.

2. Bedrijven, die reeds in Zoetermeer zijn gevestigd, zoveel mogelijk behouden. Bedrijven stimuleren zich in Zoetermeer te vestigen. Met name een goed vestigingsklimaat bieden aan ondernemingen, die bijdragen aan energiebesparing, innovatie en duurzaamheid.

3. “Gewoon” minder regels is eerste bijdrage die de gemeente Zoetermeer reeds doet om ondernemen in de gemeente niet te frustreren, maar iets te laten opleveren. Ook minder gedetailleerde regels en controle op resultaat in plaats van op het proces. Als nieuwe bijdrage hierin stelt D66 Zoetermeer voor om, uitgezonderd de regelgeving ten aanzien van milieu, bij tegengestelde regels de ondernemer zelf de regeling te laten kiezen, waardoor de gemeente automatisch nog verder in de goede richting zal gaan bewegen ten aanzien van minder regelgeving.

4. Opstarthulp en –premies en zogenaamde incubatorplekken of ontwikkelruimtes zijn beschikbaar in het Ondernemershuis.

5. Aanbestedingen vereenvoudigd open stellen voor mkb en zzp–ers. Daarnaast is D66 Zoetermeer voorstander om meer maatschappelijk aan te besteden aan bijvoorbeeld sociaalondernemers en wijkondernemingen.

6. Vergunningen automatisch toekennen, uitgezonderd de milieuvoorwaarden en –vereisten, als de gemeente niet tijdig handelt (lex silencio), dat zal gemeente automatisch in de goede richting sturen van tijdige afhandeling van vergunningaanvragen.

7. Nóg nadrukkelijker ruimte bieden aan aansprekende en/of innovatieve pilot projecten.

8. Duidelijke eisen en randvoorwaarden aan bedrijven stellen, wanneer bedrijven nadelige effecten voor onze samenleving hebben (zoals milieuvervuiling, visuele aantasting van buitengebieden en verkeersoverlast en –risico’s). Als gemeente openstaan voor doen en/of vinden van innovatieve oplossingen hieromtrent. Voorbeelden van mogelijke eisen en randvoorwaarden zijn (andere) logistieke stromen, een (andere) locatie, (andere) vormgeving en een (andere) milieubelasting. Op die manier worden de krachten van gemeente, inwoners én bedrijven gebundeld in plaats van te focussen op onderlinge verschillen.

9. Nadat de besluitvorming en de implementatie op landelijk niveau is afgerond wil D66 Zoetermeer de zondagsopenstelling van winkelcentra in Zoetermeer continueren, ten behoeve van banen voor jongeren en tegemoet komend aan wensen van inwoners en mogelijkheden ten aanzien van het winkelen.

10.Revitalisering en eventueel gedeeltelijke sloop van bedrijfsterreinen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018