Steun ons en help Nederland vooruit

Leisure en evenementen

D66 Zoetermeer wil:

1. Leisure in Zoetermeer voor zowel inwoners als niet–inwoners blijven stimuleren en waar nodig (onder)steunen. Wel met behoud essentiële randvoorwaarden als bescherming van natuur, inpassing in landschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

2. Veel Floravontuur–feesten behouden, geven prettige kleur aan stad. Ze slagen in grote evenementen opzetten, artiesten naar Zoetermeer halen en particuliere sponsors werven.

3. Voor nieuwe Leisure moet een uitstekend business plan aangeleverd worden, zodat de gemeente beter in staat is om te analyseren of voorstellen voor nieuwe leisure zullen kunnen leiden tot een commercieel succes, zoals bijvoorbeeld  Snowworld, of niet, zoals andere voorbeelden in Zoetermeer. De gemeente kan voor de analyse en beoordeling van de plannen bij voorkeur hulp inroepen van een gerenommeerd financieel consultancybureau, daar het hier om zeer grote bedragen gaat, zowel qua initiële investering, als qua jaarlijkse exploitatie. Daarnaast moeten financiële risico’s zowel voor de gemeente als voor de indiener van het plan door dit bureau goed in kaart worden gebracht, zodat een goed raadsbesluit mogelijk is.

4. Over een openluchtbioscoop op bijvoorbeeld de Markt in juli en augustus is D66 positief. Floravontuur en/of Utopolis zouden dit kunnen ontwikkelen, zoals dat in binnenstad Rotterdam en Leiden gebeurt, met goedkope klapstoeltjes en véél publiek.

5. De Stadstuin, vroeger ook wel Stiltepark genoemd, is één van de fraaiste kleine parken die wij in onze stad hebben. De Stadstuin ligt aan het Noordwaarts en Warande. Rotspartijen, boomcollages en waterfonteinen sieren deze “verstilde” stadstuin. Het grote gele pand van de voormalige CRI (nu Korps Landelijke Politie Dienst) tussen de Europaweg en de Stadstuin was ooit bedoeld als winkelcentrum en verbinding tussen Stadshart en Woonhart. Omdat CRI geen openbare ruimte op de begane grond toestond, heeft de gemeenteraad destijds ingestemd met het weglaten van de winkelruimte. Hierdoor is een wat doods park ontstaan. Horeca en winkelruimte op de begane grond moet levendigheid aan deze stadstuin geven, zoals het ook bedoeld was. Ook onder de Warande–muur is ruimte voor horeca denkbaar. Nachthoreca is hier overigens ongewenst. Voor aangenaam en bescheiden theehuis in het park in het stadshart tussen het gebouw Korps Landelijke Politie Dienst en Stadshart zien wij ook ruimte, bestemmingsplan zou die ruimte moeten (gaan) bieden, zodat meer mensen daadwerkelijk gaan genieten van dit groene binnenstedelijke gebied.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018