Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdzorg

D66 Zoetermeer wil:

1. Vanaf 2015 zal gemeente verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp, inclusief de Centra voor Jeugd  en Gezin (CJG). Deze decentralisatie biedt kansen om de jeugdzorg te verbreden, te laten “verbinden” en de zorgkwaliteit voor jongeren te borgen. Voortzetten samenwerking van organisaties binnen het CJG. Het is een netwerkorganisatie van alle partijen die samenwerken rondom het gezin in Zoetermeer, zodat kinderen niet tussen wal en schip hoeven te vallen. Hiermee een integrale aanpak bevorderen en aansturen op snelle en thuisnabije ondersteuning. Daarmee achterstanden bij peuters en kleuters vroegtijdig signaleren en passende aanpak laten toepassen. Bij het vroegtijdig signaleren (0–3 jaar) van taal– en ontwikkelingsachterstanden moeten consultatiebureaus en de jeugdgezondheidszorg een belangrijke rol vervullen.

2. Zoetermeer kan positieve rol vervullen in dit moeilijke krachtenveld, door voor inkoop en uitvoering samen te werken met andere gemeenten.

3. De transitie vanaf de provincie en de regio Haaglanden naar de gemeente samen en intensief met de provincie uitvoeren.

4. Vanuit gemeente nog meer inzetten op preventie en lichte jeugdzorg. Extra aandacht voor jongeren tussen 14 en 18 jaar die niet meer naar school gaan.

5. Bij ernstige en complexe vragen aan jeugdzorg, ervoor waken dat gezinnen van het kastje naar de muur worden gestuurd. De organisaties (partners) van het Meerpunt moeten op basis van samenwerking integrale zorg aanbieden.

6. Met name de noodzaak van zware jeugdzorg terugdringen door meer in te zetten op preventie en nazorg.

7. In de jeugdzorg vooral kijken wat een gezin wel kan. Het gezin zelf zaken laten oplossen waar mogelijk en ondersteunen waar nodig. Bij het beoordelen van plannen staat het belang van het kind voorop. Zowel jongeren als ouders betrekken en mede verantwoordelijk laten zijn  voor de toekomstplannen en de realisatie daarvan. De professional meer ruimte geven en waken voor overbodige regelgeving en teveel organisaties die zich met één gezin bemoeien. De huisarts hierin een leidende rol laten vervullen als eerste aanspreekpunt en doorverwijzer.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018