Steun ons en help Nederland vooruit

Handhaving

D66 Zoetermeer wil:

1. De in 2010–2014 op initiatief van D66 ingezette extra (nachtelijke) BOA’s voor vergroten vantoezicht en handhaving, in 2014–2018 voortzetten en uitbreiden. Deze (nachtelijke) BOA’s beperken de gevolgen van tekort aan agenten in Zoetermeer enigszins. Van groot belang blijft echter dat burgemeester binnen stadsgewest en/of de politie Eenheid Den Haag (waar politiekorps Haaglanden in is opgegaan) de toewijzing van meer agenten voor Zoetermeer bepleit, en prioriteiten voor de politie vanuit de gemeenteraad van Zoetermeer in Haaglanden behartigt.

2.Lik–op–stuk beleid handhaven. Plegers van vergrijpen adequaat straffen bijvoorbeeld door hetheffen van boetes of verplichte taakstraffen. Schade veroorzaakt door minderjarigen verhalen op hun ouders of andere verantwoordelijke opvoeders.

3. Strenger handhaven van vergunningen en APV met betrekking tot milieuvoorschriften, inclusief bestrijding van hondenpoep op straat, vaak volksergernis op straat nummer 1.

4. Aansluiting bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit en fraude. Inzet van de beschikbare instrumenten, zoals BIBOB en inzetten op bewustwording/alertheid bij de medewerkers van Zoetermeer.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018