Steun ons en help Nederland vooruit

Groen in de stad, buurt en wijk

D66 Zoetermeer wil:

1. Het groen in de buurten behouden en versterken. Een harmonieus samenleven met een biodiverse natuur. En meer “woeste” en onderhoudsarme groene speelplekken in de buurten voor kinderen.

2. Méér openbaar groen in beheer en/of bezit van bewoners, met eigen keuze voor mensen qua inrichting, onderhoud en beheer. Wel onder de voorwaarde dat het groen niet aan het zicht van omwonenden onttrokken wordt noch onttrokken wordt aan de openbare ruimte.

3. Meer groen op straatniveau daar waar het kan en wenselijk is. Vaak is er een spanningsveld tussen de behoefte aan groen en voldoende parkeerplaatsen in de woonwijken. Het verharde “grasparkeren” kan hierin een uitkomst bieden. Ook kunnen wijkbewoners aan de gewenste groene uitstraling bijdragen door houten schuttingen te vervangen door groene hagen of te laten begroeien. Ook gevels zijn groen aan te kleden van simpel klimop tot complete groensystemen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018