Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeentelijke dienstverlening

D66 Zoetermeer wil:

1. Verbeteringen en digitalisering van de laatste jaren in de gemeentelijke dienstverlening (deels via internet) doorzetten. Focus op klantvriendelijke, laagdrempelige en betaalbare ambtelijke service en op tijdige, correcte en passende dienstverlening. Uiterlijk in 2017 is het mogelijk om het grootste deel van de dienstverlening digitaal aan te vragen en af te handelen.

2. De ambtelijke diensten moeten gericht zijn op het bieden van toegevoegde waarde aan inwoners en organisaties in Zoetermeer. De gemeentelijke dienstverlening moet ook meer faciliterend worden, met steeds de belangen van inwoners en bedrijfsleven in het achterhoofd. Inwoners aanspreken op eigen verantwoordelijkheid en hen daarin ondersteunen door hen bijvoorbeeld zelf zaken te  laten bepalen en deze niet van te voren te laten uitdenken door gemeenteambtenaren.

3. Een andere instelling vinden we belangrijk, meer faciliterend, redenerend vanuit belang inwoners en bedrijfsleven, dit stimuleren met verander(management) cursussen voor ambtenaren. Hierin meegaan is een must.

4. Door een D66–motie is het publieksplein sinds enkele jaren ook zaterdagochtend geopend. D66 wil deze openstelling – ondanks de bezuinigingsdruk – ook behouden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018