Steun ons en help Nederland vooruit

Marktwerking en innovatie

D66 Zoetermeer wil:

1. Er dient sprake te zijn van een gecombineerd en samenhangend lokaal gezondheidsbeleid in één gemeentelijke nota, waarbij de drie pijlers te weten wmo, jeugdzorg en arbeidsparticipatie integraal worden uitgevoerd. Dit beleid samen met de betrokken instellingen en met andere gemeenten ontwikkelen, om het beter én goedkoper (efficiënt) te organiseren.

2. Verdere marktwerking steunen en particuliere initiatieven in de zorg die kwaliteit van zorg versterken. De gemeentelijke overheid heeft niet per sé een verantwoordelijkheid bij het ‘redden’ van een zorginstelling, dit zijn immers private organisaties.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018