Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame balans en kerntaken

D66 Zoetermeer wil:

1. D66 Zoetermeer kiest voor een duurzaam grondbedrijf en wil daarom het huidige grondbeleid voortzetten. Daarbij worden er in Zoetermeer bijvoorbeeld geen structurele uitgaven gedaan met als bron incidentele inkomsten en koopt de gemeente Zoetermeer ook slechts grond aan die nodig is voor een vrijwel zeker project, niet als strategische aankoop voor nog onzekere plannen met bijbehorende risico’s.

2. Gemeente moet niet zelfstandig ander, alternatief rijksbeleid gaan voeren en gat door mindere rijksinkomsten participatiewet gaan opvullen vanuit gemeentekas. Zal helaas leiden tot minder werkplekken in sociale werkplaatsen.

3. Kleinere gemeentelijke organisatie nastreven die meer dienstbaar is voor burgers, bedrijven en instellingen. Bewust nadenken over wat de werkelijk kerntaken van de gemeente zijn.

4. Taken die gemeente wettelijk moet uitvoeren op voldoende hoog niveau houden, daarbij wel qua financiën besparingen realiseren door anders (slimmer, efficiënter) of minder uitvoeren van taken.

5. Kerntaken discussie nu in volle omvang opstarten (welke doelen, middelen, taken wel/niet).

6. Bij nieuwe bezuinigingen moeten keuzes gemaakt worden welke projecten  doorgang kunnen vinden. Investeringsgeld dat daardoor vrijkomt inzetten om de begroting sluitend te maken. Relatief makkelijk in te boeken bezuinigingen, zoals taakstellende bezuinigingsopdrachten aan gesubsidieerde instellingen die vervolgens later weer financieel gesteund moeten worden en zoals verlengen afschrijvingstermijnen, zijn nu wel zo´n beetje uitgeput. Pijn van het echt snijden in prettige voorzieningen nu nemen, ook al zijn dit impopulaire keuzes.

7. Ook voor beleidsvraagstukken en uitvoering een efficiënte gemeentelijke bedrijfsvoering. Met hervormingsgezinde blik kijken naar de budgetbeheersing. Sobere, nauwkeurige en slimme beheersing van budgetten, waaronder die voor externe inhuur en ambtelijke medewerkers. Tevens kijken naar de managementstructuur.

8. Wel investeren in de kwaliteit van ambtelijk personeel, door groter budget voor scholing en cursussen te bestemmen voor het vergroten van de kennis van het personeel.

9. Tot slot is D66 Zoetermeer voorstander om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen door middel van kennis te delen over alternatieve financieringswijzen, zoals crowdfunding en social impact bonds.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018