Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid bij gemeente

D66 Zoetermeer wil:

1. Dat de gemeente als grote instelling in de stad op het gebied  van duurzaamheid het goede voorbeeld moet geven. De gemeente moet bij alle activiteiten duurzaamheid nastreven, van inkoop tot de ontwikkeling en het beheer van gebouwen, van wagenpark tot infrastructuur. De gemeente moet activiteiten ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid, zoals het genereren van schone energie, zuinige straatverlichting et cetera.

2. De gemeente Zoetermeer CO2 neutraal maken, onderzoeken op welke termijn dat zowel realistisch als wenselijk is.

3. Een integraal gemeentelijk duurzaam energieplan, daartoe een lange termijn visie opstellen. Vervolgens kan dit uitgebouwd worden naar een integraal duurzaam energieplan voor de gehele stad.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018