Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid bij bewoners, organisaties en bedrijven

D66 Zoetermeer wil dat:

1. Nieuwbouwplannen van scholen, sportverenigingen en culturele instellingen moeten een hoog duurzaamheidlabel hebben.

2. Het renoveren van bestaande woningen naar energienota–loze woningen is al rendabel. Zoetermeer moet dit krachtig stimuleren.

3. Initiatieven bij bewoners en bewonersgroepen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking stimuleren, aanmoedigen en faciliteren.

4. Woningbouw corporaties stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen in samenspraak met hun huurders.

5. Voorfinanciering van duurzame investeringen voor bewoners verkennen.

6. Nieuwbouwprojecten met hogere duurzaamheid krijgen voorrang.

7. Verdere energiebesparing in de bouw bevorderen door eisen hieraan op te nemen in de bouwverordening.

8. Bouwbedrijven en projectontwikkelaars stimuleren om duurzaam te bouwen. Voor Zoetermeer groene investeerders aantrekken.

9. Initiatieven van bewoners en bewonersgroepen voor duurzame energieopwekking aanmoedigen en stimuleren.

10. Ook bij woningcorporaties en bedrijven duurzame energieopwekking stimuleren.

11. Windenergie is een gewenste vorm van duurzame energie, naast zonnecellen, biomassa en geothermie. Overlast voor natuur en woonomgeving beperken, maar duurzame energie zal niet altijd “overlast–vrij” kunnen zijn. Draagvlak vergroten door gerichte samenwerking aan te gaan met betrokkenen.

12. Bij gebruik van geothermische en bodemenergiesystemen in de bouw toezien op opnemen van minimale rendementseisen en efficiënt benutten van beperkte ruimte.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018