Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaam groenbeheer

D66 Zoetermeer wil dat:

1. Wat natuurlijk groen is moet natuurlijk groen blijven of elders in Zoetermeer met minstens evenveel echt natuurlijk groen worden gecompenseerd. Bevorderen en op peil houden van de bijenstand onder meer door het zaaien van bloemen en perken.

2. Water en groen dienen hand in hand te gaan. Zorgen voor schoon en stromend water bij de aanleg van meer groen.

3. Zoetermeer maakt al een aantal jaar geen gebruik meer van bio–vijandige bestrijdingsmiddelen; dat moet zo blijven, behalve als alternatieve bestrijding alles bij elkaar genomen slechter is voor het milieu. Bij voorkeur gebruik maken van geluidsarme en milieuvriendelijke  bladblazers en onkruidmaaiers.

4. Dierenwelzijn in Zoetermeer bevorderen door o.a. preventieve maatregelen in samenwerking met dierenwelzijnsinstellingen en de Dierenbescherming. Dierenmishandeling streng aanpakken. Onderzoeken of er in samenwerking met de dierenambulance Den Haag weer een eigen aanrij locatie voor Zoetermeer gerealiseerd kan worden.

5. Aanbieden (grof) vuil gratis houden voor inwoners, ook om milieuvervuiling door zwerfvuil te voorkomen.

6. Recyclen van “afval” stimuleren.

7. Dankzij een motie van D66 zijn de afgelopen jaren bijna alle rotondes in de stad aangekleed met groen en kunst, als visitekaartje voor Zoetermeer. De rotondes zijn geadopteerd door bedrijven zodat de kosten voor de gemeente erg gering zijn. De Maxima rotonde (kruising Oostweg en Australiëweg) is tot nu toe hierbuiten gebleven. Een “Koninklijke” aankleding van deze super–rotonde is gewenst.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018