Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuur

D66 Zoetermeer wil:

1. Organisaties, die culturele ontwikkeling laagdrempelig bevorderen, blijven steunen, zoals stichting Piëzo, CKC en stichting TERRA Art Projects. De aanmoedigingen door prijsuitreikingen ook behouden.

2. Culturele voorzieningenniveau op peil houden, omdat wederopbouw ná afbraak later méér kost. Kwalitatief hoge theateraanbod in Zoetermeer, door professionals en amateurs, daarom zo veel mogelijk behouden. Niet bezuinigen op voorstellingen in Stadstheater en (zomers) buiten aan het Marktplein op de Dobbe en in het Buytenpark. D66 Zoetermeer is voor het integreren van het amateurtheater in of bij/aan het CKC, het geeft een zekere toekomst voor de amateurgezelschappen, midden in de oude dorpkern en versterkt het CKC. Het geven van voorstellingen door het amateurtheater moet voor de amateurverenigingen echter wel rendabel blijven, waar dit ook plaatsvindt.

3. Binnen de cultuursector zaken efficiënter organiseren, door voorzieningen onderling meer en beter te delen, door programmering beter op elkaar af te stemmen en deze naar inwoners meer integraal zichtbaar te communiceren. Zo wil D66 Zoetermeer graag de culturele kracht van onze stad versterken. Stadstheater, CKC, De Boerderij, centrale bibliotheek en stadsmuseum hebben grote meerwaarde voor de stad, De Boerderij heeft zelfs (inter–)nationale uitstraling en aantrekkingskracht. D66 wil zich hier graag sterk voor maken. In overleg met culturele instellingen de mogelijkheden voor matinee voorstellingen vergroten.

4. Cultureel ondernemerschap stimuleren door opstartpremies en begeleiding. Mits tijdelijk, kan een vanuit de gemeente gefinancierde cultuurmakelaar hier wellicht een stimulerende rol bij spelen  en de culturele mogelijkheden van de instellingen versterken door extra financiële middelen bij bedrijven en fondsen te verwerven.

5. Instellingssubsidies vanuit de gemeente concentreren op een beperkt aantal instellingen. Subsidiecriteria vaststellen op basis van toegevoegde culturele waarde voor de stad en het bereik. Subsidie van organisaties dus verminderen als te weinig burgers deelnemen.

6. Nieuw cultureel beleid gebaseerd op een analyse van bestaande én benodigde culturele aanbod.

7. Voor podiumkunsten focus op twee instellingen in het Stadscentrum. Het Stadstheater en het nieuw te bouwen amateurtheater, dat bij het CKC gerealiseerd moet gaan worden. Daarmee krijgen we op twee plekken in de binnenstad podia, waar de Zoetermeerse amateur toneelgroepen gebruik van kunnen maken.

8. Voor `moderne´ muziekuitingen ook focus op twee instellingen. De Boerderij voor meer professionele spelers, en een ruimte voor amateur beoefenaars, ook door transformatie/hergebruik van leegstaand gebouw met idem dito relatief lage verhuurtarieven voor aanbieders als J.J. Music House.

9. Voor filmvertoningen eveneens focus op twee instellingen. Utopolis, meer gericht op commerciële films. En een instelling voor `art-house´ films, niet puur en alleen vanuit Zoetermeer georganiseerd, maar in een ‘dependance’–variant met een filmhuis in de regio, zoals die in Den Haag of Delft.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018