Steun ons en help Nederland vooruit

Culturele As

D66 Zoetermeer wil:

1. De verbinding tussen Markt en Dorpsstraat, als onderdeel van de zogenaamde Culturele As, wordt nu eindelijk aangelegd; D66 heeft hier lang aan gewerkt. De zogenaamde Culturele As is overigens niet dé oplossing voor het verbindingsprobleem tussen Stadhuisplein en de oude Dorpsstraat, maar één van de elementen in de oplossing. De Culturele As bestaat uit twee concepten:

(1) creëren van betere verbinding tussen oude Dorpsstraat en ‘vernieuwde’ Stadshart en

(2) lokaliseren van meer culturele instellingen tussen Dorpsstraat en Stadshart.

2. Het westelijk deel van de Dorpsstraat zo mogelijk transformeren tot een Kunststraatje, waar een plekje gevonden kan worden voor galeries, ateliers, exposities en workshops, dat bij voorkeur een regionale uitstraling krijgt en de Culturele As verder kan versterken. Uiteraard kan dit streven pas haar beslag krijgen als de economie weer wat aangetrokken is.

3. Met betrekking tot de eerste pijler van de Culturele As, creëren betere en aantrekkelijke verbinding tussen Dorpsstraat en Stadshart, plannen en initiatieven die hiermee verband houden op korte termijn uitvoeren, bijv. omloop rond de Dobbeplas. Voorts een bruisende impuls door het inrichten van terrasjes en restaurants waar de stad volgens D66 Zoetermeer behoefte aan heeft. Originele nieuwe ideeën kunnen hierbij betrokken worden, denk dan bijvoorbeeld aan: beachvolleybalstrand, speeltoestellenparcours, verhuur van bootjes/waterfietsen. Ook gedeeltelijke sloop van delen van gemeentehuis kan bijdragen aan een betere en aantrekkelijke verbinding. Altijd wel goed kijken of nieuwbouw of verplaatsing van delen van het gemeentehuis een duurzamer oplossing biedt, of dat renovatie meer kosten en energie bespaart.

4. Met betrekking tot de tweede pijler van de Culturele As, lokaliseren van culturele instellingen tussen Dorpsstraat en Stadshart, ook plannen en initiatieven die hiermee verband houden verder uitwerken voor uitvoering op de middellange termijn, bijv. Stadsforum met horeca, stadsmuseum en centrale bibliotheek. Gezien de hiermee gemoeid zijnde grote investeringen, gezien deze tijden van financiële onzekerheid voor de gemeente en gezien de zorgelijke financiële situatie bij gesubsidieerde instellingen, kiest D66 Zoetermeer thans voor een pas op de plaats. Het idee voor een Stadsforum beschouwen we nog steeds als een culturele verrijking voor de stad, mits de plannen voor het Stadsforum voldoen aan enkele criteria, zie bijlage. Het is nu echter verstandiger om de beslissing over de realisatie van deze plannen uit te stellen totdat de financiële gevolgen van  de decentralisaties van taken vanuit het Rijk naar de gemeente helder zijn geworden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018