Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 vragen inzake kunstgrasvelden in Zoetermeer

Schriftelijke vragen

Geacht College,

Op woensdag 5 oktober 2016 was er een tv-uitzending van Zembla over mogelijke

gezondheidsrisico’s die zich kunnen voordoen bij het sporten op kunstgrasvelden die rubber

granulaat bevatten. Deze uitzending heeft tot onrust geleid onder ouders van sportende

kinderen.

Minister Schippers (Sport) heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in

middels opdracht gegeven om opnieuw te onderzoeken of de rubberkorrels op kunstgrasvelden

schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

De KNVB geeft aan op de website van de bond www.knvb.nl dat er gewoon op het kunstgras

kan worden gespeeld, omdat op heden is niet gebleken dat het extra gevaarlijk is om op

deze ondergrond te spelen. De KNVB baseert zich op een bestaand onderzoek van het

RIVM.

Conform artikel 41 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad

stelt de D66-fractie de volgende vragen:

1) Is het College bekend met de bovengenoemde problematiek?

2) Kan het College een overzicht geven van de kunstgrasvelden in Zoetermeer die

rubberkorrels bevatten?

3) Heeft het College inmiddels contact gezocht met de verenigingen die deze

kunstgrasvelden in gebruik hebben? Zo ja, wat is de insteek van dit gesprek geweest?

Zo neen, is het College nog voornemens contact met deze verenigingen te zoeken?

4) Indien dergelijke velden in Zoetermeer aanwezig zijn, is het College bereid om de

betreffende verenigingen te ondersteunen bij het inschatten van de gezondheidsrisico’s die

mogelijk aan het gebruik van de velden zijn verbonden?

Namens de D66-fractie,

Gernand Ekkelenkamp

 

Gepubliceerd op 15-10-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018