Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Symposium onderwijs D66

D66 Zoetermeer houdt een symposium over onderwijs op woensdagavond 22 juni in de Dorpsstraat. Op deze avond komen actuele onderwijsonderwerpen aan bod. D66 wethoudster Isabelle Vugs en onderwijskundige Gernand Ekkelenkamp verzorgen een inleiding over landelijke en lokale aspecten die van belang zijn voor het onderwijs. Ondermeer de toekomst van het onderwijs van de commissie Schnabel komt aan bod en het OESO rapport over de staat van het Nederlandse onderwijs. Ook de lokale onderwijszaken worden op deze interessante thema-avond besproken, zoals de verhouding in verantwoordelijkheden tussen rijk, gemeente en schoolbesturen. Aktuele thema’s zijn de ontwikkeling van Integrale kindcentra, het passend onderwijs, de vroegschoolse educatie (VVE) en het integraal huisvestingsplan. De avond wordt afgerond met een forumdiscussie waaraan naast de beide sprekers ook het D66 raadslid Robert Schaafsma deelneemt alsmede Floris Efraïm van de Jonge Democraten.

Na afloop is er gelegenheid voor een drankje. Locatie is Parochiaal Centrum De Kapelaan gevestigd aan Nicolaasplein 2. Inloop vanaf half acht, aanvang om acht uur. Iedereen is welkom om deze avond bij te wonen. Meer informatie is te vinden op de uitnodiging en op de website van D66 Zoetermeer

Gepubliceerd op 14-06-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018