Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

OPEN STAD ZOETERMEER

Toegankelijkheid: het is een kwestie van doen

Drie raadsfracties bieden initiatiefvoorstel aan

ZOETERMEER – Toegankelijkheid voor mensen met een handicap: ook al hebben we het in Zoetermeer op papier nog zo goed geregeld, in de praktijk gaat er toch veel mis. En dat is helemaal niet nodig. Met een beetje meer oplettendheid valt veel ellende te voorkomen. Daarover gaat het initiatiefvoorstel “Open Stad Zoetermeer”, dat de fracties van Zó! Zoetermeer, D66 en PvdA op 31 oktober aan de gemeenteraad van Zoetermeer aanbieden.

Wie in een rolstoel zit, komt dagelijks talloze hindernissen tegen waar andere mensen letterlijk niet bij stilstaan. “Een middagje boodschappen doen in het Stadshart met een scootmobiel heeft mijn perspectief op de toegankelijkheid van onze stad toch behoorlijk doen schuiven. Je realiseert je niet hoe lastig dat wel niet is”, aldus Margot Kraneveldt, raadslid voor de PvdA. “We hebben een inventarisatie gedaan en die heeft van alles aan het licht gebracht”, vult Carla Krullaars, raadslid voor Zó! Zoetermeer aan. “Buiten gaat het om allerlei rondslingerende bromfietsen en reclameborden op stoepen, om hoge drempels en steile bruggen en hellingbanen, om niet-gemarkeerde trappen en kapotte liften. Binnen gaat het onder andere om smalle deuren en gangpaden (in winkels, in cafés en restaurants, in theater en ziekenhuis) en vooral om ontbrekende invalidetoiletten. Stel je voor dat je nooit een middagje weg of een avondje uit kunt, omdat er nergens een toilet voor je is!”

Initiatiefvoorstel: het gaat om de uitvoering

Veel van dat ongemak is zonder al te veel moeite en extra kosten te vermijden, wanneer je er maar op het juiste moment oog voor hebt. Dat is vooral ten tijde van bouw en renovatie. Als er toch getekend en gebouwd wordt, houd er dan meteen rekening mee dat een straat, een park, een gebouw of een voorziening er óók is voor mensen met een fysieke beperking. Daartoe is de gemeente zelfs verplicht, sinds in juni het ‘VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ is geratificeerd.

Alert zijn op het juiste moment: dit is precies wat het initiatiefvoorstel “Open Stad Zoetermeer” beoogt in praktijk te brengen. De fracties van Zó! Zoetermeer, PvdA en D66 willen beter waarborgen dat bouw- en verbouwplannen altijd worden beoordeeld op toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een fysieke beperking. Allereerst willen de partijen dat het college afspraken maakt met organisaties en ondernemers, in het bijzonder met bouwbedrijven, projectontwikkelaars en architecten, over de manier waarop toegankelijkheid in bouw- of renovatieprocessen aandacht krijgt. Bovendien willen ze dat de gemeente de nodige bouwkundige (ervarings)deskundigheid inschakelt bij de beoordeling en monitoring van bouwplannen. Daartoe stellen ze voor de huidige Jury Toegankelijkheidsprijs om te vormen tot een ‘Toegankelijkheidsraad’, die gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan de gemeenteraad over beleid, bouwprocessen, en gesignaleerde knelpunten in de stad.

Zelfredzaamheid: je het moet wel mogelijk maken

De combinatie van obstakels in de openbare ruimte, hindernissen in het gebruik van voorzieningen, ontoegankelijkheid van kantoor- en bedrijfsgebouwen, en onbereikbaarheid van woningen van familie, vrienden en kennissen maakt deelname aan het dagelijks leven erg moeilijk. Gewone dingen als werken, winkelen, ontspannen en deelnemen aan sociale activiteiten raken buiten bereik. Eenzaamheid en afhankelijkheid zijn het gevolg.

Paul Diederen, raadslid voor D66: “Dit is precies wat we willen vermijden. In tegendeel, we streven ernaar dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam zijn. Daarom zetten Zó! Zoetermeer, D66 en PvdA zich in voor een betere toegankelijkheid van onze stad.”

naamloos

 

Voor de redactie:

In de Bijlage treft u het logo van Open Stad Zoetermeer aan.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:

 

Zó! Zoetermeer     Marijke van der Meer       06 22 24 10 96

D66                        Paul Diederen                  06 27 82 17 77

PvdA                      Margot Kraneveldt           06 53 22 81 44

naamloos-4

 

Gepubliceerd op 02-11-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018