Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Financieel gezond Zoetermeer

Voor de zomer hebben we in de raad beleidskeuzes voor het volgend jaar besproken. Het ziet er goed uit. Na een aantal jaren van noodgedwongen bezuinigingen, kunnen we nu eindelijk weer eens gaan investeren. Dat betekent dat we nieuwe plannen voor onze stad kunnen oppakken. Welke dat moeten zijn, is een kwestie van het samen stellen van politieke prioriteiten. Daarin spelen ook de wensen van D66-Zoetermeer een belangrijke rol.

In juli is de ‘perspectiefnota’ in de raad besproken. Daarin schetst het college een beeld van de financiële stand van zaken en stelt het op basis van de meerjarenbegroting beleidskeuzes voor de komende periode voor. Bij het bespreken daarvan brengen de fracties hun wensen voor het volgend jaar naar voren.

D66 is tevreden met het solide financiële beleid van het college. Zoetermeer staat er goed voor. Dat wekt bij ons geen verbazing, gegeven dat onze eigen D66-wethouder Robin Paalvast deze portefeuille beheert.

D66 het debat over de perspectiefnota aangegrepen om met een aantal moties extra aandacht te vragen voor de economische bedrijvigheid en de arbeidsmarkt in Zoetermeer en voor de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties die bijdragen aan ‘Zorg in Zoetermeer voor elkaar’. Daarnaast hebben wij, als groenste en duurzaamste partij binnen de coalitie, een motie ingediend voor een fietssnelweg tussen Zoetermeer en Den Haag en een motie in het kader van duurzame energiebesparing en opwekking. In november bespreekt de raad tijdens het begrotingsdebat of en hoe het college de financiële kaders, de beleidsplannen en de moties uit de perspectiefnota in de begroting heeft verwerkt.

 

Gepubliceerd op 15-10-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018