Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Duurzaamheid

Tijdens het voorjaarsdebat in juni 2015 hebben we diverse moties ingediend om duurzaamheid in Zoetermeer te bevorderen. Daarmee roepen we de gemeente op om het goede voorbeeld te geven. Ten eerste, koop zo veel mogelijk duurzaam in. Ten tweede, stel gemeentelijke gebouwen beschikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen. Ten derde, bekijk in de stad huizenblok voor huizenblok hoe energiebesparing en duurzame energieopwekking gestalte kunnen krijgen. Bovendien wil D66 graag duurzame energieopwekking stimuleren en particuliere initiatieven op dit gebied aanmoedigen.

EƩn van die initiatieven is het project: energie opwekken met zonnepanelen op het dak van de Pelgrimshoeve. Dit project wordt uitgevoerd door de Duurzame Energiecoƶperatie Zoetermeer. Inwoners van Zoetermeer kunnen met dit project meedoen door participaties te kopen. De participaties hebben een looptijd van5, 10 of 15 jaar. Na afloop krijg je je investering terug en gedurende de looptijd rente. Op 22 april 2015 kochten de gemeenteraadsleden Peter Vergers (D66, links op de foto) en Jakobien Groeneveld (GroenLinks, rechts op de foto) de eerste twee participaties in zonnepanelen.

 

Gepubliceerd op 15-10-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018