Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

De 1ste termijn van het begrotingsdebat

Bij het begrotingsdebat heeft D66 aandacht gevraagd voor een aantal onderwerpen die de fractie van groot belang acht voor Zoetermeer in de komende jaren.

“Stad in transitie” was de passende titel voor de bijdrage van fractievoorzitster Cora Huijbens. Wij leven in een samenleving waar ontwikkelingen steeds vaker van onderop plaatsvinden. Waarbij de samenleving door middel van Samenspraak invloed heeft op het gemeentelijk beleid.

Maar wij leven ook in een stad waar dingen die op mondiaal niveau spelen, effecten geven op lokaal niveau. De vluchtelingenproblematiek is daar bij uitstek een voorbeeld van. Wat in Syrië start heeft ook zijn weerslag op Zoetermeer.

In een “Stad in Transitie” moet ook financiële ruimte zijn voor nieuw beleid. Voor beleid dat bijdraagt aan de genoemde opgaven en zo ruimte creëert voor deze transitie. Beleid om samen met inwoners, organisaties en de gemeente naar oplossingen te zoeken en deze ook samen te vinden.

Met alle beleidswensen staat D66 ook voor een gezonde sluitende begroting en voldoende reserves.

D66 heeft twee moties D66 Motie Parkeren en D66 Motie digitale samenspraak en een amendement D66 amendement kinderen uit 2007 ingediend. Volgende week maandag zal het tweede deel van het begrotingsdebat plaats vinden. Het college reageert dan op de door de fracties ingebrachte suggesties, moties en amendementen. Kortom wordt vervolgd.

klik  hier voor de volledige spreektekst van het begrotingsdebat

Gepubliceerd op 03-11-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018