Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 moties geven Zoetermeer kleur

Alle D66 moties zijn in het begrotingsdebat door de gemeenteraad aangenomen. “Het was zeker geen appeltje eitje om deze klus te kunnen klaren”, verklaart D66 fractievoorzitster Cora Huijbens, “Er zaten lastige moties bij waarvoor wij een meerderheid moesten zien te vinden.” Door deze tien moties gaf de D66 fractie op diverse onderwerpen richting aan de toekomst van Zoetermeer.

Bij deze D66 moties zaten luchtige zaken zoals meer kunst in de woonwijken en meer watertapkranen bij speelvelden en parken, maar ook zware thema’s zoals de snelle integratie van vluchtelingen en het gebruik van Stopformulieren door de politie. Wellicht onbedoeld en onbewust wordt er gediscrimineerd bij het staande houden van mensen met een donkere huidskleur, het etnisch profileren. De D66 fractie wil dat de politie voortaan de zogeheten Stopformulieren gebruikt waarop de agent registreert waarom iemand aangehouden is. “Dat bevordert transparantie en mogelijke discriminatie is te vermijden”, stelt D66 raadslid Robert Schaafsma.

Bij de snelle integratie van vluchtelingen pleit de D66 fractie voor werkervaringsplekken waar erkende vluchtelingen ofwel statushouders snel hun draai in de samenleving kunnen vinden. “En deze plekken dient de gemeentelijke organisatie zelf ook aan te bieden. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie,” geeft D66 raadslid Paul Diederen aan, “gelukkig heeft de wethouder toegezegd dit op te pakken.”

Kunst in de woonwijken is een minder beladen onderwerp. Toch stribbelde het College eerst tegen en uiteindelijk kon deze motie op een goed onthaal rekenen bij de gemeenteraad. Daar was D66 raadslid Jamila Bakkers blij mee die zich sterk maakte voor deze motie: “D66 wil een openbaar podium bieden aan kunstenaars die hun kunstobjecten in de buitenruimte willen exposeren. Een win-win situatie met expositiekansen voor kunstenaars én door verfraaiing van de stad met kunstwerken die in de ateliers liggen te wachten om geëxposeerd te worden.”

Bevordering van de sociale cohesie door het behoud van wijkrestaurants en daardoor minder kans op eenzaamheid was een andere motie, evenals de bevordering van een gezonde leefomgeving door het openbaar groen in de eigen buurt te versterken. D66 heeft niet alleen oog voor het groen in de wijken, maar ook voor onze mooie parken. In het Westerpark ligt een uniek stukje natuurtuin dat dringend aan ingrijpend onderhoud toe is. “Wij vragen in deze motie aan het College om de schop stevig ter hand te nemen”, markeert D66 raadslid Peter Vergers, “zodat veel Zoetermeerders weer kunnen genieten van de boeiende variatie in landschapstijlen in de natuurtuin.”

Duurzaamheid is een permanent verhaal, vindt de D66 fractie. Om dat te onderstrepen stelde D66 een motie op waarbij het thema duurzaamheid voortaan in elk raadsbesluit verankerd dient te worden. Ook bij deze motie sputterde het College tegen, evenals de fracties van de VVD en Zó! die duidelijk minder met duurzaamheid op hebben. “Papieren tijger of niet“, stelt raadslid Peter Vergers ferm, “D66 wil zien dat de gemeente bij elk onderwerp goed nagedacht heeft hoe duurzaamheid elke keer weer een forse stap verder gebracht kan worden.”

In de wijken de Leyens en Meerzicht dreigen twee drukbezochte ontmoetingscentra te moeten sluiten.

D66 heeft daar vanuit het idee van sociale cohesie moeite mee. “In deze centra zijn er wijkrestaurants waarvan veel ouderen en andere inwoners gebruik maken”, zo legt D66 raadslid Agnes van Kuijen uit,

“wij zijn er een kijkje gaan nemen. Wij vinden dat door deze wijkrestaurants mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.” In een D66 motie werd het College opgeroepen te kijken hoe deze restaurants zijn te behouden. Deze motie werd raadsbreed omarmd.

Recreatiezwemmen tot slot was wél het meest heikele thema van dit begrotingsdebat. De sluiting van het recreatiebad het Keerpunt enkele jaren geleden heeft bij Zoetermeerders steeds vaker een gemis gegeven aan gezellig waterplezier voor het gezin, maar ook jongeren en ouderen. Op twee fronten wil D66 dit gemis aan recreatiewater aanpakken. Het strandplezier bij de Noord-Aa plas wordt leuker met speelobjecten zoals glijbanen en klim- en klautereilanden in het water. “In onze regio in de Vlietlanden is Aquapretpark een geslaagd voorbeeld”, geeft raadslid Chantal Kouwenberg aan, ”Maar wij willen dit bij voorkeur gratis aanbieden, zeker bij het Noord-Aa strand.”

Een tweede initiatief van D66 is het jaarrond aanbieden van recreatiewater. De Noord-Aa plas is meer voor de zomerse stranddagen. Daartoe wil de D66 fractie een “subtropisch” zwemparadijs zien binnen te halen binnen Zoetermeer. “Denk aan Snowworld dat is een commercieel bedrijf waar mensen graag naar toe gaan,“ legt D66 fractievoorzitster Cora Huijbens uit, “waarom zou dat ook niet kunnen met dit recreatieve zwemwater? Wij willen de gemeente erbuiten houden, zoals bij Snowworld. De markt moet haar werk doen, maar de gemeente kan wél partijen uitnodigen.”

Al eerder had D66 een idee in de gemeenteraad gebracht voor recreatiewoningen in het Van Tuijllpark te situeren op de plek van de voormalige voetbalvelden. D66 raadslid Willem Bos: “Zo’n recreatiepark is goed te combineren met overdekt recreatiewater waarvan heel Zoetermeer weer kan profiteren.”

Voor verdere toelichting zie de integrale tekst van onze fractievoorzitster en de moties van D66 Zoetermeer.

Gepubliceerd op 03-07-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018