Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 doorslaggevend in nieuw gokbeleid

De gemeenteraad is akkoord gegaan met de uitbreiding van de speelautomatenhallen in Zoetermeer onder voorwaarde dat er een visie komt over het gokbeleid. Deze visie komt er op aandringen van de D66 fractie die daartoe een motie ingediend had. “Wij zien speelautomatenhallen als een stukje bruis dat de gezelligheid in het Stadshart kan versterken, maar wij willen wél weten hoe de verslavingszorg en schuldhulpverlening geregeld is”, legt D66 raadslid Robert Schaafsma uit, “en op welke wijze door de burgemeester de vergunningen verstrekt worden.”

Bij de gemeenteraad lag een voorstel van het College van B&W op tafel om het aantal vergunningen uit te breiden, van één naar drie speelautomatenhallen. De fracties van LHN, VVD en Zó! waren zeer enthousiast over dit voorstel. Aan de andere zijde van de bestuurderstafel schaarden zich de fracties van PvdA, GL, SP, CDA en CU/SGP die principieel tegen uitbreiding zijn uit vrees voor gokverslaving en zonder dat er ook behoefte bij de inwoners van Zoetermeer is.

De doorslaggevende stem in de gemeenteraad lag bij de grootste fractie van D66 die met 8 zetels het ene of andere kamp aan de meerderheid kon helpen. “D66 gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen en wij zijn ook tegen betutteling’, aldus D66 fractievoorzitster Cora Huijbens, “wij zijn dan ook niet tegen uitbreiding, maar wij willen wél garanties hoe een en ander geregeld gaat worden.”

Naast het wegnemen van zorgen over gokverslaving en schuldhulpverlening wil D66 ook weten waar de nieuwe speelautomatenhallen komen, in het Stadshart of ook elders. En op welke wijze de nieuwe exploitanten geselecteerd worden. “De nadruk moet ook meer liggen op een gezellig avondje uit, met je vrienden of collega’s, en minder op het gokken op zich.”

D66 had daartoe in een motie gevraagd om een visie over het gokbeleid op te stellen alvorens over te gaan tot uitbreiding van de speelautomatenhallen. Het debat in de gemeenteraad werd spannend toen bleek dat deze motie eerst op te weinig steun kon rekenen. Na tweemaal schorsen zegde het College van B&W uiteindelijk toe om de motie toch uit te voeren. Aanvragen voor uitbreiding van vergunningen worden pas in behandeling genomen als de gemeenteraad over deze visie heeft kunnen praten. Door deze toezegging kon D66 instemmen met het voorstel, met de oproep om ook een echt casino binnen te halen in Zoetermeer.

Gepubliceerd op 25-05-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018