Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Cultuur

Kunst en cultuur zijn uitingen van creativiteit en houden de samenleving een spiegel voor. Een stevige kunst- en cultuursector draagt bij aan een open, zelfbewust en solidair Nederland. Dat vindt D66 belangrijk. Daarom zet D66 zich ook in Zoetermeer is voor een bruisend cultureel leven.

In Zoetermeer wordt hard gewerkt om de kunst- en cultuursector vitaal en bloeiend te houden. In mei heeft D66-wethouder Robin Paalvast de Toekomstagenda Cultuur aan de raad voorgelegd. D66 is blij met deze toekomstagenda. Hiermee zet Zoetermeer in op het versterken van de culturele kracht van onze stad door meer samenwerking tussen de culturele instellingen. Het CKC levert een breed scala aan amateurkunstenaars ruimte en faciliteiten. Er komt een Cultuurfonds om nieuwe evenementen of projecten te financieren. De bibliotheek wordt omgevormd tot een centrum voor Leren Informeren Beleven en het Stadsmuseum wordt een ‘living lab van pioniers en vernieuwers’. Beiden zijn een impuls voor bruis in de stad.

Eén prominente partij uit de culturele sector, het amateurtoneelgezelschap Greg & Baud, is niet tevreden met de Toekomstagenda Cultuur. Greg & Baud voelt niet voor huisvesting in het CKC. Op initiatief van D66 wordt er een gebruikersoverleg CKC ingesteld, omdat wij het belangrijk vinden dat zo veel mogelijk partijen de handen ineen slaan en zich in het CKC thuis gaan voelen.

D66 is erg enthousiast over de aanstaande verhuizing van het Filmhuis naar het Stadstheater. Daardoor komen er meer avonden beschikbaar voor het Filmhuis om films te programmeren.

We vinden het belangrijk dat onze inwoners betrokken zijn bij kunst en cultuur. Het samen creëren, genieten, plezier maken en het delen van ervaringen schept een onderlinge band en vergroot de betrokkenheid bij de stad. Daartoe opgeroepen in een motie van D66, zal het college eind van dit jaar voorstellen doen voor cultuurparticipatieplekken in de stad.

 

Gepubliceerd op 15-10-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018