Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur

Het afdelingsbestuur van D66 Zoetermeer is verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. Het afdelingsbestuur vergadert regelmatig, in de regel op de eerste woensdag van de maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. De hoofdtaak van het bestuur is het zorgen voor een goede organisatie van de afdeling en het opzetten van politiek debat.

Larissa Zegveld

Larissa Zegveld

Algemeen Bestuurslid en Tijdelijk Secretaris

Arnold de Koster

Bestuurslid