Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur

Het afdelingsbestuur van D66 Zoetermeer is verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. Het afdelingsbestuur vergadert regelmatig, in de regel op de eerste woensdag van de maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. De hoofdtaak van het bestuur is het zorgen voor een goede organisatie van de afdeling en het opzetten van politiek debat.

Wim Kokx

Wim Kokx

Voorzitter

Karin Overre

Karin Overre

Secretaris

Lay Chen Aw

Penningmeester

Larissa Zegveld

Larissa Zegveld

Algemeen Bestuurslid

Niels ten Anscher

Niels ten Anscher

Algemeen Bestuurslid

Stijn van Damme

Algemeen Bestuurslid