Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur

Het afdelingsbestuur van D66 Zoetermeer is verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. Het afdelingsbestuur vergadert regelmatig, in de regel op de eerste woensdag van de maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. De hoofdtaak van het bestuur is het zorgen voor een goede organisatie van de afdeling en het opzetten van politiek debat.

Fractie

Hier vindt u een overzicht van de mensen die samen de Zoetermeerse D66-fractie vormen. In de gemeenteraad van Zoetermeer bezet D66 Zoetermeer 8 van de 39 raadszetels en is daarmee de grootste partij in Zoetermeer. De D66-fractie vergadert regelmatig. Kijk in de agenda voor de vergaderingen. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Wethouders

Sinds 19 mei 2014 zijn Robin Paalvast en Isabelle Vugs voor de D66 benoemd als wethouders in het college van Burgemeester en Wethouders. Robin Paalvast heeft de portefeuille  financiën, cultuur, bruis, communicatie, citymarketing, informatiebeleid en groen en duurzaam. Isabelle Vugs zet zich in voor onderwijs, zorg en welzijn, personeelszaken en organisatieontwikkeling en het grondbedrijf. De…