Steun ons en help Nederland vooruit

Mijn drijfveer is Zoetermeerders maximaal betrekken bij het opstellen van plannen. Ik sta voor all-inspraak! De inwoners dienen tijdig én doeltreffend bij het totstandkomingsproces te worden betrokken, open voor alle lagen van de bevolking. In de lengte heeft het betrekking op het gehele traject van het opstellen van plannen, waarbij ruimte is voor het aanbrengen van accenten. Het is niet voldoende om inwoners alleen op transparante wijze te informeren en te betrekken. Het resultaat van de participatie dient te worden gereflecteerd in de besluitvorming. Mijn ambitie is om het aantal participerende inwoners te verhogen en de representativiteit te waarborgen om zo tot kwaliteitsvolle, betrouwbare en neutrale plannen te komen waarbij meer banen, een groene omgeving en een duurzame bruisende stad centraal staan. Dit zou ik graag realiseren door mijn ervaring met en in verschillende culturen in te zetten. Door deze internationale ervaring wissel ik continu van perspectief om mij zo goed mogelijk in een ander te kunnen indenken. Als een echt “mensenmens” ben ik niet huiverig om nieuwe relaties en banden op te bouwen en heb ik vertrouwen in de toekomst van Zoetermeer en de Zoetermeerders. Voel je thuis in een stad vol bruis, stem D66!

Meer van Jamila Bakkers