Steun ons en help Nederland vooruit

Ik ben Gernand Ekkelenkamp. Ik woon inmiddels al weer 25 jaar met mijn vrouw Marga in de wijk Seghwaert, waar mijn twee kinderen zijn opgegroeid. In mijn loopbaan heb ik in verschillende functies in het onderwijs gewerkt. Als leraar, directeur en bestuurder in het primair onderwijs. Momenteel maak ik deel uit van het management van een hogeschool, de Marnix Academie in Utrecht. Daar ben ik verantwoordelijk voor de pabo en leid ik een nieuwe generatie meesters en juffen op.

Wat mijn aanspreekt in D66 is dat het een liberale partij met een sociaal hart is. Mensen ruimte bieden om zich te ontwikkelen en te ontplooien, maar ook ondersteuning geven aan hen voor wie het leven niet zo eenvoudig is. D66 is echt “mijn” partij. De partij waar ik me al geruime tijd voor inzet. In Zoetermeer was ik eerst bestuurslid en later voorzitter van de afdeling.

In oktober 2016 werd ik geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad in Zoetermeer. Sindsdien heb ik me met veel toewijding ingezet voor de interessante portefeuilles die ik overnam van mijn voorganger: sport, cultuur, dienstverlening, citymarketing en evenementen.

In de volgende raadsperiode wil ik me graag, naast een of meer van de bovengenoemde portefeuilles, inzetten voor de domeinen jeugdzorg en onderwijs. Als “onderwijsman” kan ik dan mijn expertise benutten en het profiel van D66 als “onderwijspartij” met een grote onderwijsachterban stevig en herkenbaar neerzetten.

 

Meer van Gernand Ekkelenkamp