D66 kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018

Groene gezonde stad
Kansen voor iedereen
Samen met u

D66 investeert in volwaardig onderwijs, het groene karakter van de stad, goede
bereikbaarheid met het OV en ruim baan voor de fiets. Bij een grote stad horen
ook goede voorzieningen op het gebied van cultuur, sport en evenementen.
We willen hiermee de levendigheid een impuls geven. Wij pakken deze
uitdagingen graag samen met u op.

Stem D66!

Investeren in een groene en gezonde stad
D66 wil meer groen in de stad. D66 vindt de kwaliteit en uitstraling van de buurt van groot belang. Een groene omgeving is goed voor de leefbaarheid. Voor de gezonde stad zetten we maximaal in op duurzaam vervoer. D66 zet daarom de fiets en het openbaar vervoer op 1.

Investeren in kansen voor iedereen
D66 wil iedereen kansen bieden, ongeacht afkomst. Onderwijs biedt kansen. D66 investeert in een doorlopende leerlijn van school naar het bedrijfsleven. Leerlingen vinden dan makkelijker een baan als ze hun opleiding hebben afgerond.

Investeren in de kracht van de samenleving
D66 wil samen met u de stad besturen en initiatieven uit de stad maximaal ondersteunen! Samen met inwoners, ondernemers en belanghebbenden maken we plannen. Mooie voorbeelden zijn het Hof van Seghwaert en het Centraal Park over het Dobbe gebied.

“Samen met inwoners en ondernemers willen wij de stad besturen en initiatieven maximaal ondersteunen. Samen met u maken we de stad!”
- Robin Paalvast, lijsttrekker D66 Zoetermeer

  • Robin Paalvast

   #1
  • Cora Huijbens

   #2
  • Esmael Zamani

   #3
  • Jamila Bakkers

   #4
  • Frank Schoonbeek

   #5
  • Gernand Ekkelenkamp

   #6
  • Agnes van Kuijen

   #7
  • Willem Bos

   #8
  • Robert Schaafsma

   #9
  • Vincent Snels

   #10
  • #11
  • Paul Diederen

   #12
  • #13
  • #14
  • Evert Verschoor

   #15
  • Zie de volledige kandidatenlijst

  Robin Paalvast

  #1
  • Goed wonen
  • Goed onderwijs en een goede bereikbaarheid

  Zet zich in voor:

  Voor mij zijn de vier jaar als wethouder zijn voorbij gevlogen. Met D66 in het college hebben we flink geïnvesteerd in cultuur, onderwijs en groen. Mooie initiatieven uit de stad hebben we ondersteund. We hebben veel bereikt maar we zijn er nog niet!

  Ik ga komende periode voor goed wonen, goed onderwijs en een goede bereikbaarheid.

  Voor goed wonen vind ik het belangrijk dat we investeren in het verduurzamen van de woningen waarbij we oog houden voor volwaardige groengebieden om ons heen en mooie wijktuinen in de stad. Iedereen moet een kans krijgen en daarom is goed onderwijs belangrijk met een goede aansluiting op het bedrijfsleven. Goede bereikbaarheid is ruim baan voor de fiets en goed openbaar vervoer met voldoende bewaakte fietsenstallingen.

  Stem 21 maart D66. D66 krijgt het voor elkaar!

  Lees meer

  D66 in de krant

  D66 Flyer