Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 april 2021

Wijkvestigingen bibliotheken sluiten niet

Bibliotheek Oosterheem

In een vorige week verschenen memo geeft het college aan dat de wijkvestigingen van de bibliotheken (vooralsnog) niet gesloten worden.

D66 heeft hiertoe in juni 2020 (samen met het CDA en GroenLinks) een motie ingediend en is verheugd om te lezen dat het college eenzelfde beeld heeft van de belangrijke rol van de wijkvestigingen. Raadslid Frank Schoonbeek: “Het college geeft nu zelf ook aan dat bijvoorbeeld in Oosterheem de bibliotheek in het programma van eisen van ‘huis van de wijk’ als beste optie naar voren komt. De bibliotheek heeft daarnaast al concrete plannen gemaakt voor de vestiging in Rokkeveen en het lijkt ons goed dat we vooral met hen bekijken hoe we deze vestiging kunnen doorontwikkelen naar een huis van de wijk; conform onze oproep in onze motie die in de raad werd aangenomen.”

Onze motie vindt u hier.