Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 februari 2021

Mening Toegankelijkheidsraad wordt duidelijker zichtbaar

Met het aannemen van de D66-motie ‘Versterken rol Toegankelijkheidsraad’, heeft de gemeenteraad besloten om de inbreng van de Toegankelijkheidsraad nog beter duidelijk te laten maken. In de motie, mede-ingediend door Zó! Zoetermeer, Fractie van den berg en de PvdA, werd opgeroepen om de mening van de Toegankelijkheidsraad bij elk relevant raadsvoorstel toe te voegen. Hiermee kunnen de raadsleden een betere afweging maken. Raadslid Frank Schoonbeek: ‘Zoals ook in de motie en in de toelichting gezegd, is de Toegankelijkheidsraad een groep deskundigen, van wie we de mening over voorstellen die toegankelijkheid betreft, moeten meenemen. Met het aannemen van de motie krijgen we als raadsleden, zodra het om toegankelijkheid gaat, te horen en te zien wat de mening van de Toegankelijkheidsraad hierover is en kunnen we daarmee betere besluiten nemen. We zijn hier erg blij mee!