Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 september 2020

Zomerprogramma 2020 wijkgericht werken

Om te weten wat er speelt in een wijk of wat inwoners belangrijk vinden in hun buurt is het nodig om als gemeente in gesprek te gaan met inwoners. Want zij weten zelf het beste wat er zoal speelt. Hoe we hier als gemeente het best op kunnen inspelen is er in twee pilotwijken (Oosterheem en Seghwaert) begonnen met wijkgericht werken.

Tijdens de afgelopen vakantieperiode is er voor de raadsleden een zomerprogramma georganiseerd en hebben Gernand Ekkelenkamp en Cora Huijbens als vertegenwoordigers van de fractie kennis gemaakt met de verschillende projecten en initiatieven in de pilotwijken.

Tijdens deze bijeenkomsten werd nogmaals bevestigd dat voor wijkgericht werken samenwerking belangrijk is tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, scholen in de wijk, bedrijven, de wijkagent, én dat de wijkregisseur vanuit de gemeente daarin een verbindende rol heeft. Ook het belang van een Huis van de Wijk werd door veel betrokkenen genoemd: een plek waar iedereen welkom is en binnen kan lopen voor een kopje koffie of een gezellig praatje, waar activiteiten worden georganiseerd en waar mensen en instanties elkaar verder kunnen helpen om zo de leefbaarheid van de wijk stimuleren.

Gernand: In de Wijk Oosterheem heb ik kunnen constateren dat er heel goed wordt samengewerkt tussen Buurtwerk, de wijkagent, de woningbouwcorporaties, het team handhaving, de wijkregisseur van de gemeente, de scholen en de bewoners. Samen zorgen ze er voor dat de grote groep jongeren in de nieuwste wijk van Zoetermeer niet voor te veel overlast zorgt. Soms gaat dat wel eens mis, maar dan wordt er gezamenlijk actie ondernomen om het weer in goede banen te leiden. Een mooi initiatief vond ik het buurtfeest dat werd georganiseerd om elkaar nog wat beter te leren kennen.

Cora: Het is te veel om alle initiatieven te bespreken, maar een project waar ik persoonlijk naar uitkijk is het project dat eind september van start gaat. Alle inwoners uit de Tuinen, Vaarten en Weiden buurten in Seghwaert ontvangen een waardecheque waarmee ze, samen met buurtgenoten, kunnen sparen voor (zelf) ingebrachte ideeën en initiatieven die de straat of buurt mooier, leuker of beter maken en voor meer contact met de buurtgenoten zorgen. Ik ben super benieuwd wat voor een mooie projecten dit gaat opleveren!