Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 juli 2020

Zomerreces!

Het reces is inmiddels aangebroken en we gaan er even tussen uit! In dit bericht treft u de links aan naar onze nieuwsbrief en naar de spreektekst van onze fractievoorzitter Gernand Ekkelenkamp tijdens het voorjaarsdebat.

In onze laatste fractievergadering voor het reces is Frank Schoonbeek gekozen tot vicefractievoorzitter. Hij volgt Cora Huijbens op die aan het begin van deze politieke termijn had aangegeven dat ze halverwege het stokje graag wilde overdragen. Cora blijft uiteraard lid van onze fractie en zal zich, met al haar energie, kennis en ervaring, blijven inzetten voor het sociaal domein, de portefeuille onderwijs en het presidium van de raad. Ook zal ze lid blijven van de klankbordgroep “Functioneren burgemeester.”

De fractie van D66 Zoetermeer wenst u, mede namens onze wethouder Robin Paalvast, een goede zomer toe!