Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 juli 2020

Financiële steun voor culturele instellingen 

De gemeente stelt 5 miljoen euro beschikbaar voor instellingen, waaronder voor culturele organisaties. Raadslid Jamila Bakkers: “Het is goed om te zien dat er financiële steun komt voor de culturele sector. Zeker nu bij culturele instellingen het water aan de lippen staat. We moeten ervoor zorgen dat de culturele programmering dit jaar doorgang kan vinden.”

Eerder pleitte D66 voor handelingsperspectief voor het culturele veld. Uit vragen aan het college bleek dat instellingen in de culturele sector dreigen om te vallen en er al op zeer korte termijn geen aanbod meer kan worden geleverd. De incidentele steun van 5 miljoen euro moet er voor zorgen dat continuïteits- en liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis worden voorkomen bij Zoetermeerse organisaties.